• 0948 773 855 / 0903 388 308
  • info@tilico.sk

Stavebný dozor

Trúfate si na stavebné práce na Vašom projekte svojpomocne? Budete potrebovať stavebný dozor, ktorý dohliada na správny postup a spôsob vykonania stavebných prác, zabezpečuje dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, zabezpečuje, aby bola stavba zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou a pod.

 Neváhajte nás kontaktovať, vieme Vám poskytnúť služby nášho stavebného inžiniera s oprávnením na výkon činnosti „stavebný dozor“ (oprávnenie môžete skontrolovať TU).