• 0903 388 308
  • maczeak@tilico.sk

Úvod

Tilico s.r.o. je slovenská firma založená v roku 2014 ale na našom trhu pôsobila od roku 2012 pod iným názvom. Firma sa zaoberá hlavne stavebnou činnosťou. Realizujeme novostavby, prestavby, prístavby objektov určených na bývanie, skladovanie, polyfunkčno-administratívne objekty. Stavby realizujeme vo vlastnej réžii pracovných síl, poprípade využívame služby overených subdodávateľov. Pri realizácii využívame služby a odbornú konzultáciu obchodno-dodávateľských partnerov. Všetky stavebné materiály dokladujeme technickými listami a príslušnými certifikátmi spĺňajúce štandardy EÚ. Naše skúsenosti robia z firmy Tilico, s.r.o. spoľahlivého a profesionálneho obchodného partnera. Odzrkadľuje to množstvo našich spokojných klientov a postupné rozširovanie a skvalitňovanie ponúkaných služieb a produktov. Naše portfólio pôsobnosti sa snažíme dopĺňať podľa požiadaviek klientov a taktiež podľa vývoja na trhu.